Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku
MEDISIL s.r.o., MUDr. Silvia Štrbáková, všeobecný lekár pre dospelých

MEDISIL s.r.o., MUDr. Silvia Štrbáková, všeobecný lekár pre dospelých

Komplexná zdravotná starostlivosť:

Medzi nami poskytované služby patria najmä:

 •  Diagnostika a liečba ochorení, dispenzárna starostlivosť
 •  Ošetrovanie stavov s akútnym ohrozením zdravia
 •  Vedenie zdravotnej dokumentácie
 •  Preventívne prehliadky plne hradené raz za 2 roky z verejného zdravotného poistenia ( 1x ročne u registrovaných darcov krvi, častejšie na vlastnú žiadosť pacienta podľa platného cenníka)
 •  Odbery biologického materiálu na hematologické, biochemické a kultivačné vyšetrenia
 •  Prehliadky pre zamestnávateľov (vystavujeme potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na jednotlivé druhy práce)
 •  Pracovná zdravotná služba
 •  Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti ( zdravotný preukaz, vodičský preukaz, zbrojný preukaz)
 •  Potvrdzovanie prihlášok na štúdium, kurzy a školenia
 •  Predoperačné vyšetrenie u indikovaných pacientov
 •  Vypisovanie tlačív pre Sociálnu poisťovňu, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a domovy seniorov
 •  Tlačivá pre komerčné poisťovne
 •  Vypisovanie kúpeľnej liečby
 •  Návštevná služba
 •  Vakcinácia (povinná aj nepovinná)
 •  Podávanie injekcií
 •  Infúzna liečba

Priamo na ambulancii vyšetrenie EKG , CRP prístrojom na odlíšenie infekcií vyžadujúcich antibiotiká , glukomerom na zisťovanie hladiny krvného cukru, pulzným oxymetrom na určenie množstva kyslíka v krvi , FOB test na vylúčenie skrytého krvácania z čreva

Stanovovanie ABI INDEXu , ktorý je dôležitým rizikovým markerom ischemickej choroby dolných končatín a s vysokou pravdepodobnosťou predpovedá riziko výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody

Galéria

Kontakt

Neexistujú žiadne akcie, pridajte voľajakú.